Pravne napomene

Ove Pravne napomene se odnose na Vaše korišcenje ovog web sajta, bez razlike da li ste izabrali da kliknete na link "Pravne napomene" koji se pojavljuje na sajtu. Linkovi su postavljeni da biste Vi obratili pažnju na njih i smatramo da ste Vi procitali ove Pravne napomene.

Odredbe i uslovi

Naše standardne odredbe i uslovi koji su primenljivi na usluge reparacije i zamene stakla na vozilu su sledece:

  1. U skladu sa uslovima ovog ugovora, mi cemo izvršiti reparaciju i/ili zamenu stakla na vozilu.
  2. Naš ugovor je sa Vama, vozacem ili vlasnikom vozila. Vi ste saglasni da nam platite iznos naveden na fakturi.
  3. Ako su Vaša stakla osigurana, uz napravljen zapisnik o oštecenju od strane osiguravajuce kompanije, i uz odobrenje istih, mi cemo tražiti naplatu direktno od Vaše osiguravajuce kompanije.
  4. Ukoliko zbog bilo kojeg razloga Vaša osiguravajuca kompanija odbije da plati, Vi cete biti odgovorni za placanje našeg racuna.
  5. Ako ne postoji dogovor o direktnom placanju, placanje se vrši unapred, ukoliko se drukcije ne dogovori.
  6. Ako ste Vi ili kompanija koja je vlasnik vozila registrovani PDV obveznik, PDV deo se placa u toku rada na vozilu, Takodje, ukoliko po polisi osiguranja imate neko ucešce u šteti, taj iznos placate nama.
  7. Mi se uvek trudimo da obezbedimo zadovoljstvo klijenata, pa ipak, ukoliko postoje aspekti naše usluge na koje želite da se požalite, javite se na 011 208 47 44 ili pišite na office@carglass.co.rs
  8. Potvrdujete da je Vaše vozilo provereno pre pocetka bilo kakvih radova od strane Carglass®-a i da je šteta oznacena na dijagramu tačna.

Intelektualno vlasništvo

Brendovi i logo BELRON®, CARGLASS®, GLASS Medic®, su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci Belron grupe SA i povezanih preduzeća i ekskluzivni nosilac licence za Srbiju je firma Pro Staklo d.o.o. sa komercijalnim nazivom Carglass®.

GLASS MEDIC®, brend i logo i su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci Belron grupe SA i povezanih preduzeća, nosilac licence je Belron Technical Limited u Velikoj Britaniji ekskluzivni nosilac licence za Srbiju je firma Pro Staklo d.o.o. sa komercijalnim nazivom Carglass®. Napomena: Glass Medic nije franšiza.

Sva prava iz intelektualnog vlasništva vezana uz sadržaj ovog sajta su zašticena, ukljucujuci autorska prava i zaštitne znake ali ne ogranicavajuci se samo na njih, te osim ako je strogo i nužno potrebno da bi se pristupilo ovom sajtu u funkciji klijenta ili potencijalnog klijenta preduzeca Pro Staklo d.o.o. Beograd, sa komercijalnom nazivom Carglass®, zabranjeno je reprodukovati ili koristiti bilo koji zaštitni znak ili drugo intelektualno vlasništvo bez prethodne pismene saglasnosti njegovog vlasnika. Nije dozvoljeno stvarati linkove do ovog sajta bez naše prethodne pismene saglasnosti.

Snimanje poziva

Kao deo procedure naše kontrole kvaliteta i za poboljšanje naših usluga, telefonski razgovori se snimaju.

Nadležnost

Ove pravne napomene su zasnovane na važecim zakonima- pozitivnim zakonskim propisima. U slucaju nesporazuma ili spora primenjivace se važeci zakoni- pozitivni zakonski propisi.